fue-sac-ekimi

FUE Saç ekimi hakkında merak ettikleriniz ya da sorularınız mı var?

İlgili Operasyonlar

FUE SAÇ EKİMİ

Saçların dökülmeye başlaması ve seyrelmesi günümüzde erkeklerin karşılaştığı en kötü estetik problemlerdendir. Çoğu erkek saç dökülmesi sorunu ile karşılaştığında psikolojik problemler ile karşı karşıya kalır. Dış görünüş insanların sosyal yaşamını doğrudan etkileyen oldukça önemli bir faktördür. Bu sebeple teknoloji ve tıp bilimi araştırmaları saç dökülmesi üzerine oldukça yoğunlaşmıştır. Uzun süredir uygulanan saç ekimi uygulaması inanılmaz bir ilerleme kaydederek çok kaliteli sonuçlar elde etmeye başlamıştır.

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi adı ile veya saç nakli şeklinde tanımlanabilecek operasyon saç kaybı yaşayan bireylere yapılan saçların yeniden eski görünümüne kazanmasını amaçlayan estetik uygulamaları içeren bir terimdir. Saç ektirme operasyonları ile ilgili araştırmaların tarihi 19. yüzyıla kadar dayanmaktadır. 20. yüzyıl sonrasında yeni ekim yöntemleri geliştirilmiş ve bu yöntemler gelişen teknoloji ile bütünleştirilmiştir.

Günümüz koşularında saç ektirme birçok insanın güvenle yaptırdığı bir operasyon haline gelmiştir. Saç ektirme ameliyatı birçok ameliyata göre çok daha basit gerçekleşen, hasta açısından iyileşme süreci oldukça zahmetsiz olan bir ameliyat türüdür. Saç ekimi ameliyatının genel tanımı, vücuttaki ense, kol ve bacak gibi bölgelerden alınan dökülmeye karşı dirençli saç köklerinin saç seyrekliği olan bölgeye nakledilmesidir.

Saç Ekim Yöntemleri Nelerdir?

Saç ekimi ameliyatında kullanılan iki temel teknik bulunmaktadır. Bunlar FUE ve FUT teknikleridir. Fut tekniğinde ense bölgesinden bant şeklinde bir saç kök şeridi çıkarılmaktadır. Daha sonra kökleri ayıklanan saçlar ekimin yapılacağı seyrek alana nakledilmektedir. Fut tekniği oldukça eski bir yöntemdir. Bölgede hafif yara izleri kalabilir. Ameliyat sonrasında aynı bölgede uyuşukluk hissi veya his kaybı gibi şikayetler hissedilmesi normaldir. FUE saç ekimi yöntemi FUT yönteminden sonra geliştirilen bir yöntemdir. FUE yönteminde kıl kökü alınması için belirlenen bölgeden kıl kökleri tek tek alınarak ekim yapılacak kısma nakledilir. Bu kök toplama ve ekme süreci milimetrik aletler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Saç Ekimi Sonrası

FUE tekniği ile yapılan saç ekim operasyonlarında ekim ameliyatından sonra ilk hafta saç derisi hassas bir yapıdadır. Saç ekimi sonrası derinin sürekli olarak korunması gerekir. Bu hafta içerisinde tozu çok bulunan kirli ortamlardan kaçınılması gerekir. Ayrıca kişinin bu hafta süresince alkol ve sigara tüketmemesi hatta tamamen kesmesi önerilmektedir.

Saç derisi üzerine doktorun tavsiye ettiği ve verdiği maddeler dışında herhangi bir madde uygulanmaması gerekmektedir. Saç ekimi sonrası takip eden 3 gün saç derisine su temas ettirilmez. 3 günlük süre dolduktan sonra saçların ilk yıkama işlemi tekrar ekim merkezi içerisinde gerçekleştirilmektedir. Saç ekimi sonrası 6 aylık zaman diliminde zayıf saçlar dökülmeye devam eder ve saç son halini almaya başlar.

Bu süreç boyunca hastalar deniz veya havuz gibi alanlarda bulunmaması gerekir. Saç ekimi sonrası duş alınırken çok yüksek dereceli sıcak su kullanılmamalıdır. Operasyondan 6 ile 9 ay sonrasında saçların büyük bir kısmı çıkmış ve saç son halini almış olur.

 

FUE YÖNTEMİ İLE SAÇ EKİMİ - FOLİKÜLER ÜNİTE EKSTRAKSİYONU FUE NEDİR?

Dünyada uygulanan son saç ekimi tekniği olan Follicular Unit Extraction yani FUE, hem saçı alırken hem de alınan saçı ekerken doğal sonuçlar üreten bir saç ekimi girişimidir. FUE ile tüm saç ekimi girişimlerinde olduğu gibi saçlı bölgeden alınan canlı saç köklerinin başın saçsız bölgesine transferi gerçekleştirilir.
Vücudun saç bulunan bölgeleri:
Ense bölgesi yani başın arkasındaki dökülmeyen karakterdeki saçlar
Göğüs kılları
Kol ve bacak kılları
Ve kısmen genital bölge kılları

FUE, özel iğnelerle başın ve gövdenin saç bulunan bölgelerindeki saç köklerini , uygulanan bölgede asla yara izi bırakmadan tek tek çıkararak ve elde edilen saç köklerini yine çapı çok ince iğnelerle ekime dayanan, kesinlikle bıçak, dikiş kullanmadan , hastaya hiçbir komplikasyon yaratmadan , saçsızlık sorunu çekenleri yeniden saçlarına kavuşturur. Saçsızlık 18 yaşından itibaren her dokuz erkekten birini tamamen saçlarını kaybetmesi olarak etkileyen ve tüm erkekleri hayatları boyunca en azından saçların seyrelmesi olarak kısmen etkileyen, kişiyi hem fiziksel hem de etkileri açısından ruhsal ve toplumsal açıdan yaralayan ciddi bir sorundur.
Ayrıca FUE;
Eskiden şerit operasyonu geçirmiş hastaların yara izlerinin kapatılmasında
Yanık izlerinin giderilmesinde,
Kısmen sakal ve bıyık ekiminde,
Kaş ekiminde, etkili bir yöntemdir.

FUE çağdaş estetik cerrahiyi mikro cerrahi olarak sanatla buluşturarak , saçsızlık sorunu çekenlere bu sorundan kurtulmaları için çığır açan, doğal sonuçları nedeniyle diğer saç ekimi yöntemlerini geride bırakan bir devrimdir. Bu yöntem hastalara dünya standartlarında. Türkiye’de 2003’den beri bu alandaki deneyimimiz ile uygulanır.

FUE (Follicular Unit Extraction): Saç Ekiminde Minimal İnvaziv Yöntem
İlk kez 2003 yılında Dr. Rassman tarafından uygulanan ve sunumu yapılan bu teknikte, diğer klasik tekniklerde olduğu gibi başın arka kısmındaki saçlı deriden (donör bölge), strip (deri şeridi) alma yöntemi kullanılmadığı için verici (donör) alanda gözle görülebilir hiç bir iz (skar) kalmamaktadır. FUE tekniği dışında kalan klasik yöntemlerde (FUT: Follicular Unite Transplantation, FIT:Follicular Injection Technique), başın arka bölümündeki saçlı deriden ince uzun bir deri şeridi kesilerek çıkarılmakta, daha sonra da bu bölge estetik bir dikiş yöntemi ile sütüre edilip kapatılmaktadır. Çok gelişmiş ve deneyimli kliniklerde dahi bu donör bölgede ince de olsa bir skar (saçsız alan) oluşumu kaçınılmazdır. FUE tekniğinde ise 1-4 saç kökü içeren foliküler üniteler altta görüldüğü biçimde ince uçlu biyopsi aparatları ve yine ince uçlu penseler yardımıyla, verici alandan direkt ve bütün olarak çıkarılıp, ekim yapılacak bölgeye transfer edilmektedir. Donör bölgedeki 1 mm. çaplı kanallar birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşmektedir. Dolayısıyla bistüri ile kesme ve sütüre etme işlemi yapılmadığından bu alanda gözle görülebilir hiçbir iz kalmamaktadır.

FUE yönteminin diğer klasik tekniklere göre üstünlükleri:

1- Daha az kanama,
2- Bistüri ile kesme ve sütüre etme yöntemlerinin kullanılmaması nedeniyle gözle görülebilir bir skar dokusu oluşmaması,
3- Daha kısa sürede iyileşme,
4- Operasyon sonrası fiziksel aktivite kısıtlaması olmaması,
5- Vücudun diğer bölümlerinden (göğüs, sırt, bacak v.b.) alınan kılların saçlı deriye nakil edilebilmesi (B.H.T:Body Hair Transplantation)
Fue tekniğinde ince uçlu biopsi aparatları ile verici alandan foliküler üniteler şeklinde 1-4 saç teli içeren yapıların bir bütün olarak ve köklere zarar vermeden çıkarılabilmesi işlemi son derece önemlidir. Bu nedenle Dünyada çok az sayıda klinik tarafından başarıyla uygulanabilen bu yöntemde 1 seansta (4-5 saat) en fazla 800 foliküler ünite nakli yapılabilmektedir. Uygulama zorluğu ve hassasiyeti nadeniyle FUE yöntemi ücretleri klasik yöntemlere göre birkaç kat fazla olmaktadır.Bunun dışında bu tekniğin bir diğer dezavantajı ise bir seansta sınırlı sayıda saç kökü ekimi mümkün olabildiğinden ancak küçük alan saçsızlıkları veya seyrekliklerinde tercih edilebilmektedir.

Özet olarak FUE yöntemini uygulayabileceğimiz vakalar;

1- Genç vakalar,
2- Kısa saç stilini tercih eden vakalar,
3- Minimal invaziv cerrahi yöntem isteyen vakalar,
4- Günlük hayatında çok aktif olması gereken vakalar,
5- Ense bölgesinde çizgisel dahi olsa bir skar oluşumunu istemeyen vakalar,
6- Daha önce klasik yöntemlerle saç ekim yaptırmış, ancak ense bölgesinde ciddi skar oluşmuş vakalarda bu skarların restorasyonu,
7- Özel bölgelerde (kaş, sakal, pubik bölge kılları) kıl kaybı olan kişilerde bu bölgelerin restorasyonu.

B.H.T.(Body Hair Transplantation):
Dr.Rassman tarafından geliştirilen FUE tekniğinin 2003 yılından sonra çok az sayıda klinikte de olsa başarıyla uygulanabilmesinden sonra saç ekiminde yeni bir ufuk açılmıştır. BHT tekniğinde vücudun saçlıderi dışındaki bölgerinden (göğüs, sırt, bacak, kol v.b), FUE yöntemine uygun biçimde kıllar çok ince uçlu biopsiler yardımıyla alınıp, ihtiyaç olan bölgelere (saçlı deri, kaş, sakal, pubik bölge) ekim yapılabilmektedir. BHT tekniğinin henüz çok yeni olması ve vücudun tüm değişik bölgelerindeki kıl köklerinin farklı olan yaşam sürelerinin tam olarak bilinmemesi nedeniyle bu tekniği uyguladığımız vakalarda bazı istenmeyen sonuçlar alınabilecektir. Bu konuda henüz yeterli araştırma ve sonuçlara sahip değiliz. Örneğin bazı vücut bölgelerindeki kıl köklerinde anagen süre çok kısa olup, telogen evre yıllar süren bir dönemi kapsamaktadır. Bu da bu kılların kısa zamanda 4-5 cm. uzunluğa erişip, daha sonra telogen evrede bu uzunluğunu birkaç yıl koruduğunu ifade etmektedir.Eğer bu vücut kıllarını telogen evrede alıp ekimini yapar isek bu kılların tekrar ekim yapılan bölgede uzamaya başlaması birkaç yıl sonra olabilecektir. Henüz yeterli araştırma sonucu ve veri bulunmaması nedeniyle BHT uygulanacak vakalar çok iyi seçilmelidir. Bu tekniği şimdilik yeterli verici saçı bulunmayan kişilere fazladan saç ekimi yapmak için kullanmaktayız.

FUE saç ekimi hakkında detaylı bilgi ve fiyat almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz

Adınız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
E-Posta
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Soyadınız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon( Lütfen ülke kodunuzu belirtin!)
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Hangi konu hakkında bilgi almak istemiştiniz?
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!

No Comments :

Bir cevap yazın :

* Your email address will not be published.